JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning samt bibehållande av timmer även som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning av grässmatta

 

Järnvitriol används dessutom såsom fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan samt användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå ton som efter viss tidrymd liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synlig efter behandling.

järnvitriol

En vanlig blandning är 700 g järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta en aning diskmedel för att reducera ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft beskydd mot väta alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ideligen använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i tempo med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används ibland såsom ytbehandling för att erhålla ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen eljest sköter själv för obehandlat timmer. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på grov träpanel av nytt eller tidigare järnvitriolbehandlat virke.

 

En behandling med järnvitriollösning på en träyta skänker efter kort tid en fager samt beständig, brungrå till silvergrå kulör. Bräderna bör behandlas innan uppsättning, enär det ger bättre inträngning även i sponten.

Behandling med järnvitriollösning skänker en färgning av träet, men inget nämnvärt beskydd mot biologiska angrepp samt inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den skänker en varaktig, grå yta, som ofta anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tidrymd nå fram till en färgton såsom ganska väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa kulör utav väderlek samt blåst. I litteraturen kan man påträffa skilda rekommendationer av blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens yta har porösare områden alternativt områden med kärnvirke, alternativt om den utsätts för regn omedelbart efter målning innan den torkat in.

Man brukar förespråka ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer tunn lösning vara tillräckligt. Det är tillrådligt att utföra test i god tid före behandlingen, helst några månader före, ehuru resultatet kan fluktuera avhängig på virkets beskaffenhet, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Redan efter några timmar blir ytan mörk och efter ytterligare någon månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (ibland grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip såsom obehandlat timmer. Kur med järnvitriol
– skyddar inte kontra regn, utan väta ska kunna torka ut genom att panelen ventileras väl
– skyddar ej mot solens UV-ljus, som bryter ner träet så att ytan eroderas och spricker
– ger ett smått till inget resistans mot svamp- och mögelpåväxt
– ger en yta där träets struktur framträder
– skänker en kulör som varierar med belysning och luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, fundament och plåttak
– kan missfärga angränsande mark och golvytor vid urlakning.